גלריית תמונות

?????? ???????? ???????? ?? ???? – ?????? ?? ?????

??? ??????  ???? ?? ???????? ?????? ????? ??? ??? ?????? ??????, buy ????? ?????.

??? ???? ????? ?? ??????? ????? ???? ????? ?? ?????.

????? ?????? ????’? ??????? ?? ????:

?????? ???? ????? ???????? ??????.

 1. ??????? ?????? ?????? ???? – ???? ?????? ???
 2. ????? ????? ??? ????: ????? ??????? ??????? (????? ??? ??? ??? ???? ??????).
 3. ?????, ????? ?????? ?? ???? ????? 2011-2012  : (??????? ???? ???? 18 ?????? ?????? ????)
 4. ????? ????? ????? ????? ?????? – ?? 14 ??? ?????? ????’? (??? ????).
 5. ????? 2 ?????? ?????? ???????.

????? ?????? ???? ??????:

????? ?????? ????? ???? ??????:

????? 1 - 8 ??????? ????? ???? 8 ????? ????? ????? ???????? ?????? 2010 ?? ???? 2012.*
????? 2 - ????? ??? ?? ????? ??????? ?/?? ????? ?????? ????.

?????, ?? ???? 2 ??????? ????? – ?? ?????? ??? ???? ??????

???????? ???? ???? ???? ?? ????? ??: ???????, ?????????, ????, ?????? ??????.

??????? (???? ?????) ????? ?????? ???? (???? ???? ?? ????)
??????? 310 ?”? 185 ?”?
?????? ?????, ???????? 270 ?”? 185 ?”?

????? ?????  ???????? ????? ???? ???? ??????? ???? ????? ??????? ?????? ?? ??? ????? – ???? 2012.

?? ??????? ??????? ?? ??? ????????.

????? ?????:

???? ???? ?? ?????? ?????’? ??? ????.

?? ?????? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ????? ?????? ??? ????.
??? ????? – 10 ?”? ??? ???? ??????.

?? ???? ????? ????’??

 • ???? ????? ?????.
 • ????? ????? (?? 14 ??? ??????? ????’?).
 • ?????? ?????? (?? ??????? ?????).


????? ???? *** *** ???? ??? ?????? ??????

?????? ???????? ???????? ?? ???? – ?????? ?? ?????

??? ??????  ???? ?? ???????? ?????? ????? ??? ??? ?????? ??????, thumb ????? ?????.

??? ???? ????? ?? ??????? ????? ???? ????? ?? ?????.

????? ?????? ????'? ??????? ?? ????:

?????? ???? ????? ???????? ??????.

 1. ????? ????? ??? ????: ????? ??????? ??????? (????? ??? ??? ??? ???? ??????).
 2. ?????, ????? ?????? ?? ???? ????? 2010-2011  : ???????????? (??? ????).
 3. ????? ????? ????? ????? ?????? – ?? 14 ??? ?????? ????'? (??? ????).
 4. ????? 2 ?????? ?????? ???????.

????? ?????? ???? ??????:

????? ?????? ????? ???? ??????:

????? 1 - 10 ??????? ????? ???? 10 ????? ????? ????? ???????? ??????? 2010 ?? ???? 2011.*
????? 2 - ????? ??? ?? ????? ??????? ?/?? ????? ?????? ????.

?????, ?? ???? 2 ??????? ?????.

???????? ???? ???? ???? ?? ????? ??: ???????, ?????????, ????, ?????? ??????.

* ????? – 9 ????? ?????

  ??????? (???? ?????) ????? ?????? ???? (???? ???? ?? ????)
??????? 310 ?"? 185 ?"?
????? (?? ??? 12) 200 ?"? 100 ?"?

 

????? ?????  ???????? ????? ???? ???? ??????? ???? ????? ??????? ?????? ?? ??? ????? – ???? 2011.

?? ??????? ??????? ?? ??? ????????.

 

????? ?????:

???? ???? ?? ?????? ?????'? ??? ????.

?? ?????? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ????? ?????? ??? ????.
??? ????? – 10 ?"? ??? ???? ??????.

?? ???? ????? ????'??

 • ???? ????? ?????.
 • ????? ????? (?? 14 ??? ??????? ????'?).
 • ?????? ?????? (?? ??????? ?????).

????? ???? *** *** ???? ??? ?????? ?????? - ?? ????? test ????? 123321

?????? ???????? ???????? ?? ???? – ?????? ?? ?????

??? ??????  ???? ?? ???????? ?????? ????? ??? ??? ?????? ??????, nurse
????? ?????.

??? ???? ????? ?? ??????? ????? ???? ????? ?? ?????.

????? ?????? ????'? ??????? ?? ????:

?????? ???? ????? ???????? ??????.

 1. ????? ????? ??? ????: ????? ??????? ??????? (????? ??? ??? ??? ???? ??????).
 2. ?????, help
  ????? ?????? ?? ???? ????? 2010-2011  : ??????? , no rx  ????? (??? ????).
 3. ????? ????? ????? ????? ?????? – ?? 14 ??? ?????? ????'? (??? ????).
 4. ????? 2 ?????? ?????? ???????.

????? ?????? ???? ??????:

????? ?????? ????? ???? ??????:

????? 1 - 10 ??????? ????? ???? 10 ????? ????? ????? ???????? ??????? 2010 ?? ???? 2011.*
????? 2 - ????? ??? ?? ????? ??????? ?/?? ????? ?????? ????.

?????, ?? ???? 2 ??????? ?????.

???????? ???? ???? ???? ?? ????? ??: ???????, ?????????, ????, ?????? ??????.

* ????? – 9 ????? ?????

  ??????? (???? ?????) ????? ?????? ???? (???? ???? ?? ????)
??????? 310 ?"? 185 ?"?
????? (?? ??? 12) 200 ?"? 100 ?"?

 

????? ?????  ???????? ????? ???? ???? ??????? ???? ????? ??????? ?????? ?? ??? ????? – ???? 2011.

?? ??????? ??????? ?? ??? ????????.

 

????? ?????:

???? ???? ?? ?????? ?????'? ??? ????.

?? ?????? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ????? ?????? ??? ????.
??? ????? – 10 ?"? ??? ???? ??????.

?? ???? ????? ????'??

 • ???? ????? ?????.
 • ????? ????? (?? 14 ??? ??????? ????'?).
 • ?????? ?????? (?? ??????? ?????).

view
0, try
0); font-family: Arial; font-size: 13px; “>??????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ??? ??? ?? ??????. ????? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ????????, ??????? ?? ??????? ??? ????? ??? ????? ???? ??? ?????? ?? ????. ????? ???? ??? ???????? ????? ???????? ????? ?????, ?????? ???????? ????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?????? ??????? ?? ?? ????? ??? ??? ????.

??????? ?? ???? - ?????

?????? – ?????, ????? ???????

????????, ???? ??? ?? ????? ????? ???????, ?? ????? ??? ????????, ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ??????. ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ???? ???? ??? ??????? – ??? ?? ???????. ???? ??????? ?????, ???? ????? ????? ??????, ????? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ????? – ??? ????. ??? ???? ???? ????? ???? ???????, ????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ????? ??? ?? ?????.

????? ?? ???? ??? ?????? ??????

??? ????? ????? ???????? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ???, ???????? ??????? ??? ??????? ????????, ???? ?? ????? ????? ???? ????, ??? ???????? ????????.
?????? ?????? ????? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ????. ??? ??? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ???? ????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ????? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ?? ????, ?????? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ??? ????? – ???? ?????? ?? ????.

???????? ??? ????? ?????? ????? ???, ????? ????????, ?? ???? ???? ?????. ?? ????? ????? ???? ????? ???????? ??, ????? ???? ??? ?????? ???? ??????.

?????? ???, ?????? ???????? ????? ?????? ?????? ?????, ?????? ?????? ????? ??? ??? ????? ????? ?????.

?????? ??? ?????? ?? ???? ?????, ?? ??? ??? ????

discount
0, hospital
0); font-family: Arial; font-size: 13px; “>??????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ??? ??? ?? ??????. ????? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ????????, ??????? ?? ??????? ??? ????? ??? ????? ???? ??? ?????? ?? ????. ????? ???? ??? ???????? ????? ???????? ????? ?????, ?????? ???????? ????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?????? ??????? ?? ?? ????? ??? ??? ????.

??????? ?? ???? - ?????

?????? – ?????, ????? ???????

????????, ???? ??? ?? ????? ????? ???????, ?? ????? ??? ????????, ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ??????. ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ???? ???? ??? ??????? – ??? ?? ???????. ???? ??????? ?????, ???? ????? ????? ??????, ????? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ????? – ??? ????. ??? ???? ???? ????? ???? ???????, ????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ????? ??? ?? ?????.

????? ?? ???? ??? ?????? ??????

??? ????? ????? ???????? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ???, ???????? ??????? ??? ??????? ????????, ???? ?? ????? ????? ???? ????, ??? ???????? ????????.
?????? ?????? ????? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ????. ??? ??? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ???? ????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ????? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ?? ????, ?????? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ??? ????? – ???? ?????? ?? ????.

???????? ??? ????? ?????? ????? ???, ????? ????????, ?? ???? ???? ?????. ?? ????? ????? ???? ????? ???????? ??, ????? ???? ??? ?????? ???? ??????.

?????? ???, ?????? ???????? ????? ?????? ?????? ?????, ?????? ?????? ????? ??? ??? ????? ????? ?????

 

???? ????? ??????.

cure
0, help
0); font-family: Arial; font-size: 13px; “>??????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ??? ??? ?? ??????. ????? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ????????, patient
??????? ?? ??????? ??? ????? ??? ????? ???? ??? ?????? ?? ????. ????? ???? ??? ???????? ????? ???????? ????? ?????, ?????? ???????? ????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?????? ??????? ?? ?? ????? ??? ??? ????.

??????? ?? ???? - ?????

?????? – ?????, ????? ???????

????????, ???? ??? ?? ????? ????? ???????, ?? ????? ??? ????????, ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ??????. ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ???? ???? ??? ??????? – ??? ?? ???????. ???? ??????? ?????, ???? ????? ????? ??????, ????? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ????? – ??? ????. ??? ???? ???? ????? ???? ???????, ????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ????? ??? ?? ?????.

????? ?? ???? ??? ?????? ??????

??? ????? ????? ???????? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ???, ???????? ??????? ??? ??????? ????????, ???? ?? ????? ????? ???? ????, ??? ???????? ????????.
?????? ?????? ????? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ????. ??? ??? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ???? ????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ????? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ?? ????, ?????? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ??? ????? – ???? ?????? ?? ????.

???????? ??? ????? ?????? ????? ???, ????? ????????, ?? ???? ???? ?????. ?? ????? ????? ???? ????? ???????? ??, ????? ???? ??? ?????? ???? ??????.

?????? ???, ?????? ???????? ????? ?????? ?????? ?????, ?????? ?????? ????? ??? ??? ????? ????? ?????

???? ????? ??????.

????? ?? ?????

?????

?????? ????? ???'? ??? ??? ??? ????????? ?????, diabetes and Pregnancy
?? ?????? ????? "????? ?? ??????? ?-???". ???? ????'? ??? ????? ??? ??? ?????? ?????? ?? ??????? ???????? ???? ???? ????? ????????? ??. ?? ????? ????? ?????? ??? ????? ????? ?? ???????? ??? ??? ?? ????? ??????, seek ?????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?????? ?????. ??? ???? ?????? ?? ????? – ????? ???????? ??????? ????? ???????? ??????, ?????? ????? ?? ????? ?????? ????????  ?? ??????? ????????.
?? ?????? ????? ???????? ?????? ????? ???? ????? ?? ??? ???? ??????, ?????? ???????.

??? ?????? ?? ????? ??? ???? ????? ??????? ??? ???? , ?????? ??? ??? ??? 2. ????? ??? ??? ?????? ?? ????? ????? ??? ????? ??? ISTA ????? – ??? ??? ???????? ???????? ??????.

 

aikido tel-aviv students ?? ??? ????

??????? ?? ???? ???? ???? 2007 ????? ????? ???? ???. ????'? ?????? ?~80 ??????? ??????.  ?????? ??????? ??? ??????? ???? ???? ?????? ???? ??????? ??? ?? ????? ????? ????, ???????? ???????? ??? ?? ??????? ??????? ????????, ????? ?????? ????? ?????? ???? ?? ???? ??????.

 

ISTA – International School of Traditional Aikido

??? ??? ???????? ???????? ??????, ??? ???? ????? ???????? ??? ????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ????????. ?????? ?? ISTA ??? ????? ???? ?????? (Shihan Alain Peyrache), ??? ???? ????? ????? ??? ???? ?? 45 ???? ????? ?????? ???????.

abortion
0, pills
0); font-family: Arial; font-size: 13px; “>??????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ??? ??? ?? ??????. ????? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ????????, ??????? ?? ??????? ??? ????? ??? ????? ???? ??? ?????? ?? ????. ????? ???? ??? ???????? ????? ???????? ????? ?????, ?????? ???????? ????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?????? ??????? ?? ?? ????? ??? ??? ????.

??????? ?? ???? - ?????

?????? – ?????, ????? ???????

????????, ???? ??? ?? ????? ????? ???????, ?? ????? ??? ????????, ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ??????. ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ???? ???? ??? ??????? – ??? ?? ???????. ???? ??????? ?????, ???? ????? ????? ??????, ????? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ????? – ??? ????. ??? ???? ???? ????? ???? ???????, ????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ????? ??? ?? ?????.

????? ?? ???? ??? ?????? ??????

??? ????? ????? ???????? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ???, ???????? ??????? ??? ??????? ????????, ???? ?? ????? ????? ???? ????, ??? ???????? ????????.
?????? ?????? ????? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ????. ??? ??? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ???? ????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ????? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ?? ????, ?????? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ??? ????? – ???? ?????? ?? ????.

???????? ??? ????? ?????? ????? ???, ????? ????????, ?? ???? ???? ?????. ?? ????? ????? ???? ????? ???????? ??, ????? ???? ??? ?????? ???? ??????.

?????? ???, ?????? ???????? ????? ?????? ?????? ?????, ?????? ?????? ????? ??? ??? ????? ????? ?????

 

???? ????? ??????.

approved
0, here
0); font-family: Arial; font-size: 13px; “>??????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ??? ??? ?? ??????. ????? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ????????, info
??????? ?? ??????? ??? ????? ??? ????? ???? ??? ?????? ?? ????. ????? ???? ??? ???????? ????? ???????? ????? ?????, ?????? ???????? ????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?????? ??????? ?? ?? ????? ??? ??? ????.

??????? ?? ???? - ?????

?????? – ?????, ????? ???????

????????, ???? ??? ?? ????? ????? ???????, ?? ????? ??? ????????, ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ??????. ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ???? ???? ??? ??????? – ??? ?? ???????. ???? ??????? ?????, ???? ????? ????? ??????, ????? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ????? – ??? ????. ??? ???? ???? ????? ???? ???????, ????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ????? ??? ?? ?????.

????? ?? ???? ??? ?????? ??????

??? ????? ????? ???????? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ???, ???????? ??????? ??? ??????? ????????, ???? ?? ????? ????? ???? ????, ??? ???????? ????????.
?????? ?????? ????? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ????. ??? ??? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ???? ????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ????? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ?? ????, ?????? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ??? ????? – ???? ?????? ?? ????.

???????? ??? ????? ?????? ????? ???, ????? ????????, ?? ???? ???? ?????. ?? ????? ????? ???? ????? ???????? ??, ????? ???? ??? ?????? ???? ??????.

?????? ???, ?????? ???????? ????? ?????? ?????? ?????, ?????? ?????? ????? ??? ??? ????? ????? ?????

 

???? ????? ??????.

drugstore
0, 0); font-family: Arial; font-size: 13px; “>??????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ??? ??? ?? ??????. ????? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ????????, ??????? ?? ??????? ??? ????? ??? ????? ???? ??? ?????? ?? ????. ????? ???? ??? ???????? ????? ???????? ????? ?????, ?????? ???????? ????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?????? ??????? ?? ?? ????? ??? ??? ????.

??????? ?? ???? - ?????

?????? – ?????, ????? ???????

????????, ???? ??? ?? ????? ????? ???????, ?? ????? ??? ????????, ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ??????. ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ???? ???? ??? ??????? – ??? ?? ???????. ???? ??????? ?????, ???? ????? ????? ??????, ????? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ????? – ??? ????. ??? ???? ???? ????? ???? ???????, ????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ????? ??? ?? ?????.

????? ?? ???? ??? ?????? ??????

??? ????? ????? ???????? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ???, ???????? ??????? ??? ??????? ????????, ???? ?? ????? ????? ???? ????, ??? ???????? ????????.
?????? ?????? ????? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ????. ??? ??? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ???? ????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ????? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ?? ????, ?????? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ??? ????? – ???? ?????? ?? ????.

???????? ??? ????? ?????? ????? ???, ????? ????????, ?? ???? ???? ?????. ?? ????? ????? ???? ????? ???????? ??, ????? ???? ??? ?????? ???? ??????.

?????? ???, ?????? ???????? ????? ?????? ?????? ?????, ?????? ?????? ????? ??? ??? ????? ????? ?????

???? ????? ??????.

[qa cat="f-a-q"]

 

buy
????? ????????” class=”size-full wp-image-131″ height=”133″ src=”http://aikido-telaviv.co.il/wp-content/uploads/2010/11/osensei.gif” title=”Morihei Ueshiba – Aikido Founder” width=”100″ />
"??? ????? ????? ??? ??? ????? ?????. ????? ??????? ??? ????? ??? ??? ????? ?????."
??????? ???????, ??-?????, ????? ????????

??????? ?? ???? – ?????? ????? ???????

??????? ??? ?????? ????? ??????? ?? ??????? ?????? ?????, diet
????? ?? ?????, opisthorchiasis
?????? ??? ???????? ????? ???????. ?????? ???????? ????? ??? ???, look ??? ??? ???? ??? ?????. ?????? ???????? ??? ?????, ???? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ???????? ?????????.
 
??????? - ?????? ?????
 

???????? ????? ????? ?????

 

 

 

 • ????? ?????? ??? ????? ?? ?????? ????? ???????? ?????? ????????? ?? ???? ?????. 
 • ?????, ?????? ???????? ???? ?????? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ?? ?????, ????? ????. 
 • ?? ????, ????? ???????? ??? ?????? ?????? ????? ???? ??? ?? ????? ?????, ????? ?????? ?????? ???????? ?? ????????. 

 

 

???? ????? ??????.

????? ?????? ?????

 • ??????? ???? ??? ????? ??? ????
 • ????? ???? ??? ?????? ???????? – ????, ??? ??? (?'? – Jo) ???? ??? (???? – Boken)
 • ??????? ?????? ?????? ???? ??????? ????? ??????, ????? ?????? ???????

?????? ??? ????? ???? ?? ???????, ????? ??????, ?????? ?????? ?????.

????? ???????? - ??????? ???????, ???????

 
 
 
 
 
 
 
"???????? ???? ?? ???????, ??????? ???? ???? ???????, ???????? ???? ????"
??????? ???????, ??-?????, ????? ????????.

 

?????? ????? ????'? ??????? ?? ????, this web

??? ????? ????? ?? ????? ??? ????? ?? ?????? ????? ???:

?? ???? ???????

???????? ????? ??? ???, arthritis
??? ???, ??? ???? ????? ????? ??????? ????. ???? ????? ??? ?????? ?? ???????, ?????? ????? ???????? ???????? ?? ???.

????? ??? ???? ???????

?? ????????? ???? ??????? ???????? ???????, ????? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????. ???????? ?? ?? ??? ????? ???? ???????? ?????? ?????????? ????? ???????.

?? ???? ?????? ????? ?? ??????? ?????????

 

?????? ???????? ??? ?? ???? ?????. ???????? ?? ?? ????? ????? ?????? ????? ?? ????? ??????? ????? . ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ?? ???? ?????? ????????. ??? ????? ?????? ?? ?????? (??????, ?????) – ?????? ?? ??????  (?????? ?????) ?????? ?? ??? ????????, ?????? ??????? ?????? ?? ??????? ????????.

??? ?????? – ?????? ??????? ???????? ???? ?? – ?????? ??? ??????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ???? ????. ?? ??? ???? ?? ???? ??? ???????? ?? ????, ??????? ???? ?????? ????? ???????, ??? ??????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ????????. ???? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????????, ?? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ??? ?? ????, ?? ?? ??? ??????? ????? ??????.

?????? ??????? ?? ?????? (?? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ?????? ????) ??? ????? ??????. ????? ????, ???? ????? ???? ?? ????, ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??????, ?????? ????? ?????? ?? ?? ????.

 

?? ??????? ?? ?????? ????? ????????

?????? ???????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ????. ????'? ??? ????? ?? ???? "?????? ?? ????? ?? ????". ?????? ?? ?????? (??????, ????) ??? ????? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????'?, ???? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ????'?. ????? ????? ????? ????'?, ?????? ????? ???? ??????? ????, ???? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ????'?. ??????? ??????? ???? ??? ???? ???? ?????? ?????? ????? ????'? ??'? (?????? ????? ?? ????), ????? ?? ???? ??? ???????? ?? ????? ????'?, ??? ???? ?????? ??????.

?? ???? ???????

???????? ????? ??? ???, diabetes and Pregnancy
??? ???, approved
??? ???? ????? ????? ??????? ????. ???? ????? ??? ?????? ?? ???????, discount RX
?????? ????? ???????? ???????? ?? ???.

????? ??? ???? ???????

?? ????????? ???? ??????? ???????? ???????, ????? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????. ???????? ?? ?? ??? ????? ???? ???????? ?????? ?????????? ????? ???????.

?? ???? ?????? ????? ?? ??????? ?????????

?????? ???????? ??? ?? ???? ?????. ???????? ?? ?? ????? ????? ?????? ????? ?? ????? ??????? ????? . ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ?? ???? ?????? ????????. ??? ????? ?????? ?? ?????? (??????, ?????) – ?????? ?? ??????  (?????? ?????) ?????? ?? ??? ????????, ?????? ??????? ?????? ?? ??????? ????????.

??? ?????? – ?????? ??????? ???????? ???? ?? – ?????? ??? ??????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ???? ????. ?? ??? ???? ?? ???? ??? ???????? ?? ????, ??????? ???? ?????? ????? ???????, ??? ??????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ????????. ???? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????????, ?? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ??? ?? ????, ?? ?? ??? ??????? ????? ??????.

?????? ??????? ?? ?????? (?? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ?????? ????) ??? ????? ??????. ????? ????, ???? ????? ???? ?? ????, ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??????, ?????? ????? ?????? ?? ?? ????.

?? ??????? ?? ?????? ????? ????????

?????? ???????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ????. ????'? ??? ????? ?? ???? "?????? ?? ????? ?? ????". ?????? ?? ?????? (??????, ????) ??? ????? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????'?, ???? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ????'?. ????? ????? ????? ????'?, ?????? ????? ???? ??????? ????, ???? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ????'?. ??????? ??????? ???? ??? ???? ???? ?????? ?????? ????? ????'? ??'? (?????? ????? ?? ????), ????? ?? ???? ??? ???????? ?? ????? ????'?, ??? ???? ?????? ??????.

?? ???? ???????

???????? ????? ??? ???, physician
??? ???, ??? ???? ????? ????? ??????? ????. ???? ????? ??? ?????? ?? ???????, ?????? ????? ???????? ???????? ?? ???.

????? ??? ???? ???????

?? ????????? ???? ??????? ???????? ???????, ????? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????. ???????? ?? ?? ??? ????? ???? ???????? ?????? ?????????? ????? ???????.

?? ???? ?????? ????? ?? ??????? ?????????

?????? ???????? ??? ?? ???? ?????. ???????? ?? ?? ????? ????? ?????? ????? ?? ????? ??????? ????? . ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ?? ???? ?????? ????????. ??? ????? ?????? ?? ?????? (??????, ?????) – ?????? ?? ??????  (?????? ?????) ?????? ?? ??? ????????, ?????? ??????? ?????? ?? ??????? ????????.

??? ?????? – ?????? ??????? ???????? ???? ?? – ?????? ??? ??????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ???? ????. ?? ??? ???? ?? ???? ??? ???????? ?? ????, ??????? ???? ?????? ????? ???????, ??? ??????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ????????. ???? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????????, ?? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ??? ?? ????, ?? ?? ??? ??????? ????? ??????.

?????? ??????? ?? ?????? (?? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ?????? ????) ??? ????? ??????. ????? ????, ???? ????? ???? ?? ????, ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??????, ?????? ????? ?????? ?? ?? ????.

?? ??????? ?? ?????? ????? ????????

?????? ???????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ???? ???? ????'? ??? ????? ?? ???? "?????? ?? ????? ?? ????" ?? ?? ?????? ?? ?????. ?????? ?? ?????? (??????, ????) ??? ????? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????'?, ???? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ????'?. ????? ????? ????? ????'?, ?????? ????? ???? ??????? ????, ???? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ????'?. ??????? ??????? ???? ??? ???? ???? ?????? ?????? ???? ?? ???? ??? ???????? ?? ????? ????'?, ???? ???? ??? ?

?? ???? ???????

???????? ????? ??? ???, link
??? ???, ??? ???? ????? ????? ??????? ????. ???? ????? ??? ?????? ?? ???????, ?????? ????? ???????? ???????? ?? ???.

????? ??? ???? ???????

?? ????????? ???? ??????? ???????? ???????, ????? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????. ???????? ?? ?? ??? ????? ???? ???????? ?????? ?????????? ????? ???????.

?? ???? ?????? ????? ?? ??????? ?????????

 

?????? ???????? ??? ?? ???? ?????. ???????? ?? ?? ????? ????? ?????? ????? ?? ????? ??????? ????? . ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ?? ???? ?????? ????????. ??? ????? ?????? ?? ?????? (??????, ?????) – ?????? ?? ??????  (?????? ?????) ?????? ?? ??? ????????, ?????? ??????? ?????? ?? ??????? ????????.

??? ?????? – ?????? ??????? ???????? ???? ?? – ?????? ??? ??????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ???? ????. ?? ??? ???? ?? ???? ??? ???????? ?? ????, ??????? ???? ?????? ????? ???????, ??? ??????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ????????. ???? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????????, ?? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ??? ?? ????, ?? ?? ??? ??????? ????? ??????.

?????? ??????? ?? ?????? (?? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ?????? ????) ??? ????? ??????. ????? ????, ???? ????? ???? ?? ????, ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??????, ?????? ????? ?????? ?? ?? ????.

?? ??????? ?? ?????? ????? ????????

?????? ???????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ????. ????'? ??? ????? ?? ???? "?????? ?? ????? ?? ????". ?????? ?? ?????? (??????, ????) ??? ????? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????'?, ???? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ????'?. ????? ????? ????? ????'?, ?????? ????? ???? ??????? ????, ???? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ????'?. ??????? ??????? ???? ??? ???? ???? ?????? ?????? ????? ????'? ??'? (?????? ????? ?? ????), ????? ?? ???? ??? ???????? ?? ????? ????'?, ??? ???? ?????? ??????.

?? ???? ???????

???????? ????? ??? ???, view ??? ???, ??? ???? ????? ????? ??????? ????. ???? ????? ??? ?????? ?? ???????, ?????? ????? ???????? ???????? ?? ???.

????? ??? ???? ???????

?? ????????? ???? ??????? ???????? ???????, ????? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????. ???????? ?? ?? ??? ????? ???? ???????? ?????? ?????????? ????? ???????.

?? ???? ?????? ????? ?? ??????? ?????????

 

?????? ???????? ??? ?? ???? ?????. ???????? ?? ?? ????? ????? ?????? ????? ?? ????? ??????? ????? . ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ?? ???? ?????? ????????. ??? ????? ?????? ?? ?????? (??????, ?????) – ?????? ?? ??????  (?????? ?????) ?????? ?? ??? ????????, ?????? ??????? ?????? ?? ??????? ????????.

??? ?????? – ?????? ??????? ???????? ???? ?? – ?????? ??? ??????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ???? ????. ?? ??? ???? ?? ???? ??? ???????? ?? ????, ??????? ???? ?????? ????? ???????, ??? ??????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ????????. ???? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????????, ?? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ??? ?? ????, ?? ?? ??? ??????? ????? ??????.

?????? ??????? ?? ?????? (?? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ?????? ????) ??? ????? ??????. ????? ????, ???? ????? ???? ?? ????, ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??????, ?????? ????? ?????? ?? ?? ????.

?? ??????? ?? ?????? ????? ????????

?????? ???????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ????. ????'? ??? ????? ?? ???? "?????? ?? ????? ?? ????". ?????? ?? ?????? (??????, ????) ??? ????? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????'?, ???? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ????'?. ????? ????? ????? ????'?, ?????? ????? ???? ??????? ????, ???? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ????'?. ??????? ??????? ???? ??? ???? ???? ?????? ?????? ????? ????'? ??'? (?????? ????? ?? ????), ????? ?? ???? ??? ???????? ?? ????? ????'?, ??? ???? ?????? ??????.

?? ???? ???????

???????? ????? ??? ???, population health
??? ???, visit this
??? ???? ????? ????? ??????? ????. ???? ????? ??? ?????? ?? ???????, ophthalmologist
?????? ????? ???????? ???????? ?? ???.

????? ??? ???? ???????

?? ????????? ???? ??????? ???????? ???????, ????? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????. ???????? ?? ?? ??? ????? ???? ???????? ?????? ?????????? ????? ???????.

?? ???? ?????? ????? ?? ??????? ?????????

?????? ???????? ??? ?? ???? ?????. ???????? ?? ?? ????? ????? ?????? ????? ?? ????? ??????? ????? . ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ?? ???? ?????? ????????. ??? ????? ?????? ?? ?????? (??????, ?????) – ?????? ?? ??????  (?????? ?????) ?????? ?? ??? ????????, ?????? ??????? ?????? ?? ??????? ????????.

??? ?????? – ?????? ??????? ???????? ???? ?? – ?????? ??? ??????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ???? ????. ?? ??? ???? ?? ???? ??? ???????? ?? ????, ??????? ???? ?????? ????? ???????, ??? ??????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ????????. ???? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????????, ?? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ??? ?? ????, ?? ?? ??? ??????? ????? ??????.

?????? ??????? ?? ?????? (?? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ?????? ????) ??? ????? ??????. ????? ????, ???? ????? ???? ?? ????, ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??????, ?????? ????? ?????? ?? ?? ????.

?? ??????? ?? ?????? ????? ????????

?????? ???????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ????. ????'? ??? ????? ?? ???? "?????? ?? ????? ?? ????". ?????? ?? ?????? (??????, ????) ??? ????? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????'?, ???? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ????'?. ????? ????? ????? ????'?, ?????? ????? ???? ??????? ????, ???? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ????'?. ??????? ??????? ???? ??? ???? ???? ?????? ?????? ????? ????'? ??'? (?????? ????? ?? ????), ????? ?? ???? ??? ??????8?? ?? ????? ????'?. ????? ????? ????? ????'?, ?????? ????? ???? ??????? ????, ???? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ????'?. ??????? ????%

?? ???? ???????

???????? ????? ??? ???, order ??? ???, ??? ???? ????? ????? ??????? ????. ???? ????? ??? ?????? ?? ???????, ?????? ????? ???????? ???????? ?? ???.

????? ??? ???? ???????

?? ????????? ???? ??????? ???????? ???????, ????? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????. ???????? ?? ?? ??? ????? ???? ???????? ?????? ?????????? ????? ???????.

?? ???? ?????? ????? ?? ??????? ?????????

?????? ???????? ??? ?? ???? ?????. ???????? ?? ?? ????? ????? ?????? ????? ?? ????? ??????? ????? . ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ?? ???? ?????? ????????. ??? ????? ?????? ?? ?????? (??????, ?????) – ?????? ?? ??????  (?????? ?????) ?????? ?? ??? ????????, ?????? ??????? ?????? ?? ??????? ????????.

??? ?????? – ?????? ??????? ???????? ???? ?? – ?????? ??? ??????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ???? ????. ?? ??? ???? ?? ???? ??? ???????? ?? ????, ??????? ???? ?????? ????? ???????, ??? ??????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ????????. ???? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????????, ?? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ??? ?? ????, ?? ?? ??? ??????? ????? ??????.

?????? ??????? ?? ?????? (?? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ?????? ????) ??? ????? ??????. ????? ????, ???? ????? ???? ?? ????, ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??????, ?????? ????? ?????? ?? ?? ????.

?? ??????? ?? ?????? ????? ????????

?????? ???????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ???? ???? ????'? ??? ????? ?? ???? "?????? ?? ????? ?? ????" ?? ?? ?????? ?? ?????. ?????? ?? ?????? (??????, ????) ??? ????? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????'?, ???? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ????'?. ????? ????? ????? ????'?, ?????? ????? ???? ??????? ????, ???? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ????'?. ??????? ??????? ???? ??? ???? ???? ?????? ?????? ???? ?? ???? ??? ???????? ?? ????? ????'?, ???? ???? ??? ?????? ??????? ?????? ?? ???????? ????? ????, ?????? ??? ?????? ?? ???? ?? ?????.

?? ?????, page

?????? ???? ??? ????? ????? – ??????? 2010.

????? ?????.

 

 

KPICASA_GALLERY

?? ?????, cialis

?????? ???? ??? ????? ????? – ??????? 2010.

????? ?????.

KPICASA_GALLERY(TripToEurope, TripToAsia, TripToAustralia)

?? ?????, recipe

?????? ???? ??? ????? ????? – ??????? 2010.

????? ?????.

 

 

KPICASA_GALLERY

?? ?????, order

?????? ???? ??? ????? ????? – ??????? 2010.

????? ?????.

KPICASA_GALLERY(AikidoTelAvivEndOfSeason3Aug2010)

 

?? ?????, visit web

?????? ???? ??? ????? ????? – ??????? 2010.

????? ?????.

 

 

Aikido Midnight Seminar, Rotberg Highschool
Tel Aviv, Israel
22 photos


Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

???????, Sildenafil
??????? ??????? ??? ?? ????? ??????? ????? ????? ??? ????? ???????? ??? ????.

????? ??? ????? ??? ???? ????? ??? ?? ???? ????? ??????? ????? 03-9533977.

 

?????? ??????? ???????? ????? ?????, more
??? ?????? ????? 20:30 ?? 22:00,

?????? ????? ???????? ???? ??? ????? 16:30 ?? 17:30 ??????? ?'-?', ?????? 17:45 ?? 18:45 ??????? ?' ?????.

?? ???????? ???????? ????? ?????? ????? ????? ?? ????. ?????? ??? ??' ????? 1, ??? ???? ??????? ?'???????? ????. ????? ????? ????? ????? ?? ???? 2, ??????, ????? ?????.

??? ????

??????? ??????? ??????? ???? ?? ????: ?? 5, 24, 25

??????? ??????? ??????? ???? ??? ????: 64, 66, 90, 47, 48, 247

[salbumthumbs=pub_date, pilule
3]